HomeTherapievormen

Therapievormen

De basis voor de sessies bij Forteman hebben een fundament van systemisch werk, innerlijk kind werk en rouwverwerking. Iedereen behoort tot een familiesysteem waar vaak in de kindertijd de eerste “blauwe plekken” worden opgelopen. Zonder dit geen ontwikkeling maar op latere leeftijd kan dit je erg in de weg zitten. En is het soms verdrietig om erop terug te kijken. Er is een palet aan in te zetten werkvormen en daarom hier kort uitgelegd wat je zoal tegen kunt komen.

Systemisch werken

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen (onder meer het gezin van herkomst) waarin we zijn opgegroeid. Vanuit dat systeem nemen we zowel bekrachtigende als beperkende patronen mee en we doen dit meestal vanuit loyaliteit. Deze (beperkende) patronen kom je in je huidige leven vaak weer tegen binnen nieuwe systemen bijvoorbeeld je relatie of je werk. Door te kiezen voor systemisch werken worden deze onbewuste patronen weer zichtbaar.

Innerlijk kindwerk

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Minder prettige of pijnlijke ervaringen kunnen er in je volwassen leven toe leiden dat je geen contact meer kunt maken met een bepaald kinddeel. Dit kan zijn het onbevangen iets nieuws tegemoet treden, spontaniteit, vertrouwen hebben in jezelf of anderen en creativiteit. Wil je wel weer toegang krijgen tot deze innerlijke delen, je kwaliteiten dan zal er teruggegaan moeten worden naar de oorzaak van de pijn zodat het verwerken kan beginnen.

Emotioneel lichaamswerk

Een behandelingsvorm die ervan uitgaat dat het lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen.  Deze samenhang vormt de basis om te werken aan het verbeteren van het persoonlijk welbevinden.

Rouwverwerking

Net als bij systemisch werken en innerlijk kindwerk bevat deze interventie een component proceswerk. Het doorvoelen van de eigen verlieservaring met als doel het op weg zijn naar verwerking, zorgt voor heling.

Delenwerk

Een werkvorm waarbij het gaat om de persoonlijkheidsdelen van iemand. Ieder deel heeft zijn eigen manier van denken, voelen en handelen ontwikkeld. Op een bepaald moment kunnen deze delen met elkaar botsen en dan is het goed om via deze methode jezelf goed te leren kennen. Delenwerk is uitermate geschikt om in te zetten bij innerlijke conflicten of dillema's.

Coachingstechnieken

De assen van verandering is een werkvorm, een veranderingsmodel, waarbij je uitgedaagd wordt om stil te staan bij jouw manier van denken en welk resultaat dat oplevert in je huidige gedrag. Er wordt stil gestaan bij onder andere motivatie, inzicht, besluit en actie. Als dit helder is wordt snel duidelijk wat er in denken en doen anders kan om tot concrete resultaten te komen.

Provocatieve coaching is een werkvorm waarbij de therapeut op een respectvolle wijze de gedachten en het gedrag van de cliënt provoceert om duidelijk te maken op welke vlakken verandering mogelijk is.

Rationeel Emotieve Therapie is een interventie waarbij de cliënt zijn gedachten onderzoekt. Het uitgangspunt is dat het erom gaat welke interpretatie iemand aan een gebeurtenis geeft, wat hij daarbij ervaart en wat vervolgens heeft geleid tot het huidige gedrag. Door hierop in te gaan met vragen en argumenten kan een andere manier van denken aan de gebeurtenis gekoppeld worden wat zal leiden tot ander, niet beperkend gedrag.

Benieuwd of een psychodynamische aanpak iets voor jou is?
Neem direct contact op
© 2024 Forteman