HomePsychodynamische therapie

Psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie staat voor een kortdurende therapievorm waarbij gedachten, gevoelens en gedrag centraal staan en voortdurend in beweging worden gezet. Meestal is het zo dat we ons bewust zijn van onze interne processen maar vergeten dat er ook nog onbewuste processen in ons actief zijn. Gaan beide processen met elkaar botsen dan helpt psychodynamisch werken om een oplossing te vinden voor de klacht of het probleem, ondersteund door een diversiteit aan therapievormen. De keuze voor een techniek is echter sterk afhankelijk van wat er op dat moment nodig is. Deze manier van psychotherapie vereist een actieve samenwerking tussen cliënt en behandelaar waarbij beiden een eigen taakstelling hebben om het gezamenlijke doel te bereiken.

Wanneer in te zetten?

Psychodynamische therapie is in te zetten op het moment dat je een probleem ervaart die gerelateerd is aan bijvoorbeeld aanhoudende vermoeidheid, depressie en neerslachtigheid, spanning en stress, onzekerheid, angst, relatieproblemen, vage lichamelijke klachten of levensvragen (waar sta ik nu en waar wil ik heen). 

Zoals gezegd kunnen onze bewuste en onbewuste interne processen op een bepaald moment conflicteren en hiermee wordt het probleem, de klacht gevoed. Wanneer het punt bereikt wordt dat de gevolgen van deze ervaring een belemmerend karakter krijgt en je hier verandering in aan wilt brengen, dat is het moment waarop begeleiding nodig kan zijn en een psychodynamisch therapeut uitkomst kan bieden. De grens tussen ‘het zelf aan kunnen’ en ondersteuning nodig hebben van een behandelaar is uiteindelijk alleen door de cliënt te bepalen.

Werkwijze

De ondersteuning die geboden wordt is er één van kortdurende en klachtgerichte aard. De cliënt staat centraal en alles is erop gericht je weer snel op de rails te krijgen.
In het eerste gesprek, de intake wordt er een inventarisatie gemaakt van de huidige klacht. Vervolgens komt er een advies of behandeling zinvol is en zo ja, wat je kunt verwachten en wat het traject bij benadering zal kosten. Dan wordt bepaald wat je wilt bereiken aan het eind van de behandeling. Als het behandelplan akkoord is kunnen de sessies van start gaan. Afhankelijk van de persoon en de aard van de klachten duurt een gemiddelde therapie zes tot acht sessies. Een therapeutische sessie duurt meestal één tot anderhalf uur. Om ook de tijd nog het werk te laten doen zal er meestal twee weken tussen de afspraken zitten.

Welk resultaat kan je verwachten?

De onderliggende problematiek wordt aangepakt waarbij de begeleiding erop gericht is om zowel mentaal als emotioneel te (ver)werken. Hiermee voorkom je dat je terug blijft vallen in “oud zeer”. Met behulp van deze kortdurende oplossingsgerichte therapie zul je tot een blijvend resultaat komen.

Zijn er na het lezen van bovenstaande informatie vragen gerezen of wil je een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op of maak gebruik van het contactformulier.

Benieuwd of een psychodynamische aanpak iets voor jou is?
Neem direct contact op
© 2024 Forteman